Πληροφορίες Σταθμών

Σταθμός Ομβριακής

Μήνας Έτος
Φεβρουάριος 2020
Μέτρηση Μέγιστο Ελάχιστο Μ.Ο. Μονάδα
Θερμοκρασία αέρα 20.4 0.3 9.2 Celcius
Υγρασία 100 36 76 %
Ταχύτητα ανέμου 13.1 0.2 3.0 m/sec
Διεύθυνση ανέμου 360 0 236 degrees
Ατμοσφαιρική πίεση 960.0 931.0 951.8 mbar
Ορατότητα 20,000 20,000 20,000 m
Δείτε παλαιότερες μετρήσεις: